O nas

O nas

 

Ole??nicka Grupa Triathlonowa zosta??a za??o??ona w kwietniu 2016 roku przez lokalnych pasjonatów triathlonu. Dzia??alno??? grupy oparta jest na kilkuletnim do??wiadczeniu zawodników startuj?cych w innych barwach oraz pracy licencjonowanych trenerów.

Jaki?? czas temu odkryli??my triathlon i od tego momentu po??wi?camy si? naszej pasji bez reszty. Spe??niamy w ten sposób nasze niezrealizowane sportowe marzenia, które tkwi? w nas od dzieci??stwa.

Mamy nadziej?, ??e zarazimy Pa??stwa naszym podej??ciem i ju?? za nied??ugo spotkamy si? na wspólnym treningu !


 

 

fota2

 

Projekt i wykonanie: