Aktualności

Aktualności

Weekend 19-20.08.2017
21-08-2017
Bez kategorii
g.marcinkowski

DEBIUT, ??YCIÓWKA i PIERWSZE MIEJSCE

Nasi sportowcy mogli pochwali? si? znakomit? form? podczas ubieg??oweekendowych startów!

W sobot? na zawodach triathlonowych w Wolsztynie zadebiutowa?? Patryk Ziomek, a z kolei w Ole??nicy na VII edycji Pogromu Wichra wystartowa?? uczestnik wszystkich jak dot?d edycji - Jacek Owczarek. Oto jak ch??opaki opisuj? to, co czuli przed, w trakcie i po zawodach:

Patryk Ziomek: "W sobot? bra??em udzia?? w zawodach triathlonowych na dystansie...

Czytaj więcej
Ekipa OGT na najwi?kszych zawodach triathlonowych w Polsce !
08-08-2017
Bez kategorii
administrator123

W ostatni weekend grono naszych reprezentantów bra??o udzia?? w mi?dzynarodowych zawodach triathlonowych Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife. Na starcie stan???o oko??o 4000 zawodników z ca??ego ??wiata, a przez wszystkie dni na kibiców i mieszka??ców czeka??o mnóstwo atrakcji.

W pi?tek w rywalizacji dziewczynek w wieku 10-11 lat Amelia B??ach zaj???a 14 miejsce w Aquatlonie na dystansie 1,2 km (200 metrów p??ywania i 1000 metrów biegu) z czasem 8 minut i 38 sekund....

Czytaj więcej
Pe??en emocji weekend OGT
11-07-2017
Bez kategorii
administrator123

Ole??nicka Grupa Triathlonowa zanotowa??a obfituj?cy w emocje weekend startów. Barwy naszej grupy reprezentowali Dawid Smolak, Mateusz Musia?? i Micha?? Kara??

W sobot? Mateusz Musia?? i Dawid Smolak próbowali swoich si?? nieopodal Z??otego Stoku w biegu górskim "Na Jawornik" na dystansach odpowiednio pó??maratonu i 10 km. Impreza ta z uwagi na atmosfer? i ??adne krajobrazy przyci?ga z roku na rok co raz wi?ksz? rzesz? ludzi. Je??li chodzi o wyniki naszych reprezentantów, to...

Czytaj więcej
Projekt i wykonanie: