Aktualności

Aktualności

Za nami czwarta ods??ona naszego cyklu spotka?? w 2017 roku!
20-11-2017
Bez kategorii
administrator123

Tym razem go??cili??my Robert Wilkowiecki Triathlon, cho? nazwanie Roberta go??ciem w tych stronach to zdecydowanie za du??o powiedziane, bo Robert w Ole??nicy czuje si? jak u siebie!Rozmowa z Robertem obfitowa??a w niezwykle warto??ciowe rady treningowe i istotne wskazówki, które z ca??? pewno??ci? oka??? si? bezcenne podczas przysz??orocznych startów! To spotkanie zdecydowanie przybli??y??o nas do wymarzonych wyników w sezonie 2018!

Dzi?kujemy bardzo naszemu rozmówcy! ??yczymy...

Czytaj więcej
Ole??nicka Grupa Triathlonowa podbi??a Zgorzelec w ramach projektu Tri-Ole??nica 2017
26-09-2017
administrator123

Wspólne treningi, litry przelanego potu, chwile zw?tpienia – wszystko to towarzyszy??o naszym zawodnikom od pocz?tku tego roku, od kiedy z inicjatywy OGT powsta?? projekt Tri-Ole??nica 2017.

Przedsi?wzi?cie b?d?c wspó??finansowane przez Urz?d Miasta Ole??nicy mia??o swój szcz???liwy fina?? w ostatni? niedziel?. Mia??o ono na celu przygotowanie zawodników do startu w zawodach triathlonowych na dystansie olimpijskim (1,5 km p??ywania, 40 km kolarstwa, 10 km biegu). W rezultacie 11...

Czytaj więcej
Pierwszy rok dzia??alno??ci naszego stowarzyszenia za nami!
12-09-2017
Bez kategorii
administrator123

To by?? dla nas czas zbierania do??wiadcze?? oraz poszerzania horyzontów. Czas budowania podstaw i zasad funkcjonowania stowarzyszenia, jak i przede wszystkim poznawania mnóstwa wspania??ych ludzi z którymi dzielimy wspólne pasje.Nie da si? ukry?, ??e by?? to te?? rok wyt???onej pracy zarówno dla nas jako za??o??ycieli jak i dla naszych podopiecznych podczas wspólnych treningów. Ich zaanga??owanie przeros??y nasze oczekiwania i motywowa??y do jeszcze wi?kszych stara?? z naszej...

Czytaj więcej
Projekt i wykonanie: