Rozpoczynamy Projekt Tri-Ole??nica 2018

Rozpoczynamy Projekt Tri-Ole??nica 2018

Rozpoczynamy Projekt Tri-Ole??nica 2018
04-01-2018
Bez kategorii
administrator123

?????????? Jest nam niezmiernie mi??o og??osi?, ??e dzi?ki wspó??pracy i wsparciu Urz?du Miasta Ole??nica rusza druga edycja projektu Tri-Ole??nica! ??????????

?????????Projekt zak??ada?? przygotowaniu przez nas grupy ole??niczan do udzia??u w zawodach triathlonowych. Jego pierwsza edycja odby??a si? w 2017 roku, a swój fina?? mia??a we wrze??niu podczas zawodów o nazwie Triathlon Zgorzelec, na których przedstawiciele Ole??nicy musieli zmierzy? si? z dystansem olimpijskim (1,5 km p??ywania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu).?????????

???? W zwi?zku z organizacj? drugiej edycji projektu w roku 2018 ju?? w styczniu rusza cykl o??miu otwartych treningów rekrutacyjnych, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych! ????

???????????? Je??eli szukasz niezapomnianej przygody, lubisz wyzwania i nie boisz si? naprawd? mocnych wra??e??, to ten projekt jest w??a??nie dla Ciebie! ????????????

???????? Harmonogram 8 treningów wygl?da nast?puj?co: ????????
08.01. poniedzia??ek 20:30 OKR Atol - trening p??ywacki
10.01. ??roda 19:30 Stadion Miejski w Ole??nicy - trening biegowy
15.01. poniedzia??ek 20:30 OKR Atol - trening p??ywacki
17.01. ??roda 19:30 Stadion Miejski w Ole??nicy - trening biegowy
22.01. poniedzia??ek 20:30 OKR Atol - trening p??ywacki
24.01. ??roda 19:30 Stadion Miejski w Ole??nicy - trening biegowy
29.01. poniedzia??ek 20:30 OKR Atol - trening p??ywacki
31.01. ??roda 19:30 Stadion Miejski w Ole??nicy - trening biegowy

Projekt i wykonanie: