Przygotowania na sezon 2018 ruszy??y !

Przygotowania na sezon 2018 ruszy??y !

Przygotowania na sezon 2018 ruszy??y !
20-12-2017
Bez kategorii
administrator123

Ostatnimi czasy wiele si? dzieje u nas!

Ledwo jeste??my w stanie otrz?sn?? si? po wyczynach jednego z naszych zawodników, a ju?? goni? nas kolejne wydarzenia, które stale kieruj? nas w stron? zdeterminowanej i cierpliwej pracy nad technik? i samymi sob?.

W wielkim skrócie nasze minione dwa dni wygl?da??y nast?puj?co:

W ubieg??? niedziel? nasz reprezentant Jacek wy??mienicie poradzi?? sobie z crossowym dystansem 5 km w IV Fina??owy Etap Cztery Pory Roku i zaj??? 9. miejsce w klasyfikacji OPEN i 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej! Osi?gn??? czas 19:36, co by??o jednoznaczne z jego ??yciówk?! BRAWO! Nie by??o to ??atwe w b??ocie i na nierównym terenie!

Gratulujemy najmocniej Jackowi, jak i wielu innym zaprzyja??nionym uczestnikom imprezy znakomitej formy! Pozdrawiamy serdecznie Kubisia Team Olesnica oraz Bierutowska Grupa Biegowa, której równie?? gratulujemy wspania??ej atmosfery podczas zawodów!

W poniedzia??ek natomiast, podczas naszych regularnych treningów na basenie odwiedzi?? nas sportowiec, któremu wiernie kibicujemy!

By?? nim Robert Wilkowiecki Triathlon z GVT BMC Triathlon Team, który ostatnio te?? go??ci?? te?? u nas na spotkaniu na którym przedstawia?? najwa??niejsze aspekty treningu triathlonisty.

Na basenie, jak i na ostatniej wizycie Robert nie szcz?dzi?? nam arcywa??nych wskazówek dotycz?cych jako??ci treningów. Oceni?? i zaznaczy?? wag? wykonywanych podczas nich ?wicze?? i regeneracji po nich, a tak??e poruszy?? niedoceniane tematy psychologiczne podej??cia do treningu.

Te wskazówki przenosz? nas o kilka poziomów wy??ej i motywuj? do dalszego progresu!

Dzi?kujemy bardzo serdecznie Robert za zaanga??owanie i ch?? dzielenia si? wiedz?. ??yczymy Tobie, jak i reszcie ekipy GVT BMC Triathlon Team samych sukcesów!

Projekt i wykonanie: