Oleśnicka Grupa Triathlonowa
4NSPF

4NSPF

4. NOCNY SZTAFETOWY PÓŁMARATON FIRMOWY

Regulamin zawodów

Cele imprezy:

1. Zbiórka pieniężna na Fundację „Warto Pomagać” z Oleśnicy.
2. Integracja środowiska biznesowego Oleśnicy i okolic.
3. Integracja pracowników w firmach i pomiędzy firmami.
4. Promocja zdrowej drużynowej rywalizacji sportowej oraz biznesowej opartej na zasadzie fair-play.
5. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansie półmaratonu.
6. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Organizator:

Oleśnicka Grupa Triathlonowa
Termin i miejsce: 23. maja 2020 r na terenie stawów oleśnickich.
Start biegu głównego o godz. 21:00.

Biuro zawodów:

Oznakowany namiot na terenie amfiteatru stawów oleśnickich czynne w godzinach od 18:00 do 20:00

4NSPF Karta Zgłoszenia Drużyny

Start i meta:

Amfiteatr stawów oleśnickich

Trasa i dystans:

Trasa asfaltowa ok 21 km – szesnaście okrążeń ścieżki dla pieszych wokół stawów oleśnickich obejmującej mały i duży staw (ok. 1320 m).

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem rywalizacji może zostać osoba, która ukończyła 18 lat oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. Osoby pełnoletnie mogą wystartować w biegu po podpisaniu oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność lub przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów.
2. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu przez drużynę 16-stu okrążeń ścieżki dla pieszych wokół stawów oleśnickich obejmującej mały i duży staw.
3. W biegu może wziąć udział tylko drużyna 4-ro osobowa o jednobrzmiącej nazwie, która nie może być nazwą klubu sportowego oraz stowarzyszeń. Przynajmniej 50% składu drużyny musi być pracownikiem tej samej firmy, lub wykonywać ten sam zawód.
4. Każda osoba z drużyny musi przebiec 4 okrążenia toru w układzie kolejności, nie następujących po sobie. Każde następne okrążenie zawodnik może pokonać dopiero po zaliczeniu okrążenia wszystkich pozostałych zawodników z drużyny i przekazaniu jemu sztafety ponownie. Żaden zawodnik nie może biec kolejnych bezpośrednio następujących po sobie okrążeń – zawsze wymagana jest rotacja osób według kolejki, nad którą będą czuwać sędziowie techniczni. Po przebiegnięciu okrążenia osoba w strefie zmian przekazuje pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z drużyny i schodzi do strefy oczekiwań. W przypadku nie podporządkowania się powyższym wymogom, za każde odstępstwo, na drużynę nakładana jest kara 5 minut, która będzie doliczona do czasu końcowego.
5. Drużyny mogą się składać z kobiet, mężczyzn i składów mieszanych. Obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest sprawne urządzenie świetlne, którą zawodnik musi włączyć w trakcie biegu.
6. Podczas zawodów szanujemy zasadę fair-play, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo. Wyznaczeni sędziowie techniczni będą pilnować i odnotowywać wszelkie nieprawidłowości w przebiegu rozgrywek.
7. Każda osoba lub firma zgłaszająca zawodników do udziału w sztafecie musi wypełnić kartę zgłoszenia umieszczoną na stronie zawodów oraz opłacić opłatę startową.
8. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.
9. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje numer startowy, co umożliwi mu skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
10.Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.
11.Zgłoszenie drużyn biorących udział w Biegu związane jest z uiszczeniem opłaty startowej, w ramach której uczestnicy otrzymują m.in. pakiet startowy, posiłek regeneracyjny, dostęp do punktu regeneracyjnego oraz zostają dopuszczeni do Biegu.

Klasyfikacja:

1. Drużynowa męska
2. Drużynowa damska
3. Drużynowa mieszana w proporcji 50/50.
4. Najszybsze okrążenie wśród Kobiet
5. Najszybsze okrążenie wśród Mężczyzn

Zasady uczestnictwa w sztafecie:

1. Zawodnicy mają obowiązek startować w Biegu w koszulkach zapewnianych przez organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie. Apelujemy o zastosowanie się do tego wymogu. W sytuacjach innych niezbędna jest konsultacja z organizatorem.
2. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
4. Kolejność zmian w sztafecie musi być zgodna z podaną kolejnością na karcie zgłoszeniowej.
5. Organizator zapewni uczestnikom biuro zawodów, czynne od 18:00 do 20:00 zaplecze sanitarne, a także zgodne z wymogami imprezy zabezpieczenie medyczne i ochronę.
6. W przypadku zmiany daty lub miejsca Imprezy bądź jej odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, epidemii Koronawirusa i innych, ewakuacji, bardzo silnych ulew, burzy, gradobicia, uczestnik Imprezy nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej.
7. W dniu zawodów przed startem Biegu o godzinie 20:15 zostanie przeprowadzona odprawa kapitanów drużyn, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udział w biegu z pałeczką sztafetą wydaną przez Organizatora.
8. Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się za bramą start/mety. Po przekazaniu pałeczki zawodnik winien niezwłocznie zejść z trasy Biegu.
9. W strefie zmian może przebywać tylko jedna osoba z danej drużyny czekając na wymianę sztafety.
10. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie Biegu przez wszystkich członków drużyny, mieszcząc się w limicie czasu wynoszącym dwie godziny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.
12.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Biegu ich danych osobowych, wskazanych podczas rejestracji dla celów uczestnictwa 4. Nocny Sztafetowy Półmaraton Firmowy i dla potrzeb związanych z jego prawidłową organizacją oraz na wykorzystanie ich wizerunku przez Sponsora i Organizatora w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności w filmie promocyjnym z imprezy oraz na ich stronach internetowych i odnośnikach.

Nagrody:

Dla drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w każdej kategorii klasyfikacyjnej biegu trofeum/puchar. Dla wszystkich uczestników biegu: – odlewany medal po ukończeniu biegu, – pamiątkowa koszulka – (tabela rozmiarów na dole regulaminu), – napoje, – posiłek regeneracyjny oraz herbata, – upominki od sponsorów.

Zgłoszenia:

Na stornie www.zmierzymyczas.pl

Po rejestracji pobieramy Kartę Drużyny. Wypełnioną i podpisaną przez wszystkich zawodników, wysyłamy mailowo na adres: nspfolesnica@gmail.com podając: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko zawodników. Numer startowy zostanie nadany po odnotowaniu wpłaty wpisowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.03.2020. Po tym terminie możliwe jest zapisanie się w biurze zawodów, pod warunkiem nie przekroczenia limitu, który wynosi 45 sztafet. Opłata startowa: – 350 zł od drużyny płatne do 29.03.2020 – 450 zł od drużyny płatne po 29.03.2020. Opłaty należy wnieść na poniższe konto organizatora z dopiskiem: Darowizna: sztafeta i zbiórka. Oleśnicka Grupa Triathlonowa - 24 9584 0008 2001 0014 9682 0001 O terminie zgłoszenia i wpisie na listę startową decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora. Zachęcamy do dokonywania większych opłat niż wynosi wpisowe. Wszystkie nadpłaty będą przekazane na konto Fundacji ”Warto Pomagać”.

Pozostałe ustalenia:

  • Wprowadza się limit ilościowy - 45 sztafet.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Organizator zapewnia toalety.
  • Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  • Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
  • Po zamknięciu zapisów brak możliwości zmiany rozmiarów koszulki.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie.
  • Tabela rozmiarów – koszulka męska


  • Tabela rozmiarów – koszulka damska


Kontakt:

Zapisy na bieg:

Anna Dudziak – Błach Tel.: 510-253-167 e-mail: nspfolesnica@gmail.com

Media, obsługa imprezy, sprawy techniczne, Sponsoring:

Marek Błach tel.: 501-687-501 e-mail: blachmarek@tlen.pl

 Scena główna i występy:

Anna Dudziak – Błach Tel.: 510-253-167 e-mail: nspfolesnica@gmail.com

 

4NSPF Karta Zgłoszenia Drużyny

Projekt i wykonanie: