Witamy na naszej stronie!

 

Ole??nicka Grupa Triathlonowa zosta??a za??o??ona w kwietniu 2016 roku przez lokalnych pasjonatów triathlonu. Dzia??alno??? grupy oparta jest na kilkuletnim do??wiadczeniu zawodników startuj?cych w innych barwach oraz pracy licencjonowanych trenerów.

Mamy nadziej?, ??e zarazimy Pa??stwa nasz? pasj? i ju?? za nied??ugo spotkamy si? na wspólnym treningu !

13580 Godzin treningowych
1440 Przepłyniętych kilometrów
13 Zawodników
27000 przejechanych kilometrów
34 zdobytych medali
9600 przebiegniętych kilometrów

Aktualności

Rozpoczynamy Projekt Tri-Ole??nica 2018
04-01-2018
Bez kategorii
administrator123

?????????? Jest nam niezmiernie mi??o og??osi?, ??e dzi?ki wspó??pracy i wsparciu Urz?du Miasta Ole??nica rusza druga edycja projektu Tri-Ole??nica! ??????????

?????????Projekt zak??ada?? przygotowaniu przez nas grupy ole??niczan do udzia??u w zawodach triathlonowych. Jego pierwsza edycja odby??a si? w 2017 roku, a swój fina?? mia??a we wrze??niu podczas zawodów o nazwie Triathlon Zgorzelec, na których przedstawiciele Ole??nicy musieli zmierzy? si? z dystansem olimpijskim (1,5...

Czytaj więcej
Przygotowania na sezon 2018 ruszy??y !
20-12-2017
Bez kategorii
administrator123

Ostatnimi czasy wiele si? dzieje u nas!

Ledwo jeste??my w stanie otrz?sn?? si? po wyczynach jednego z naszych zawodników, a ju?? goni? nas kolejne wydarzenia, które stale kieruj? nas w stron? zdeterminowanej i cierpliwej pracy nad technik? i samymi sob?.

W wielkim skrócie nasze minione dwa dni wygl?da??y nast?puj?co:

W ubieg??? niedziel? nasz reprezentant Jacek wy??mienicie poradzi?? sobie z crossowym dystansem 5 km w IV Fina??owy Etap Cztery Pory Roku i zaj??? 9....

Czytaj więcej
Spinning z OGT
20-12-2017
Bez kategorii
administrator123

??????W zwi?zku z zakupem nowych urz?dze?? treningowych przez ATOL Ole??nicki Kompleks Rekreacyjny mamy kolejn? porcj? wolnych miejsc na sobotni spinning z Ole??nicka Grupa Triathlonowa!??????

???? Startujemy zawsze o godzinie 7:00! Zaj?cia trwaj? przez dwie godziny pod okiem dynamicznego trenera Pawe?? Kargol! ????

????????????Nie wa??ne na jakim poziomie obecnie jeste??! Sam decydujesz jak bardzo wymagaj?cy jest trening!????????????

????????Wszystkich zainteresowanych...

Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności
Projekt i wykonanie: